Categoriearchief: Communicatie

Wijkkrant 1215 – 01

Daar is hij weer of pas? Een echte wijkkrant voor postcode 1215.  We hadden ooit het krantje van de Zoutkeet, hierop voortbordurend hebben wij nu een wijkkrant met nieuws uit ons hele postcode gebied. We zijn benieuwd naar de reacties, gaan we voor een volgend nummer? Bij voldoende reacties natuurlijk wel. En hopelijk komt er nog meer nieuws uit de wijk, iedereen kan artikelen aanleveren!

Veel leesplezier, en laat je ons even weten wat je ervan vindt?

Wijkkrant-1215

Bijeenkomst werkgroep communicatie en platform – 17 februari 2016

De werkgroep communicatie en platform zal woensdagavond 17 februari bij elkaar gaan komen om de verdere plannen van de groep vorm te geven. De agenda ziet er als volgt uit:

 • de buurttelefoon
 • LeeftSamen platform
 • website/nieuwsbrief-redactie
 • plannen voor valpreventie

Voor informatie, bel Karel Eigenraam op 0616898113

Verslag 20 januari – Het Vervolg…

23 januari 2016:

Woensdagavond 20 januari hebben we onze tweede informatie avond voor de buurtgenoten georganiseerd.

Resultaten van groepsgesprekken met geïnteresseerde buurtgenoten tijdens de informatie avond op 20 januari 2016.

Hieronder zie je de presentatie die wij hebben gegeven.

Groep sociaal

 1. Wandelclubje: twee mensen hebben zich aangemeld om Anja mee te helpen een wandelclubje op te richten:
 2. Koken voor buurtgenoten
 3. avond klankschaalmeditatie/mindfulness/deelrondes organiseren.
 4. Cursus valpreventie geven.
 5. Taalles geven aan buitenlandse mensen/vluchtelingen.
 6. Idee ervoor te zorgen dat er volgend jaar op oudejaarsdag geen vuilnisbakken meer worden vernield door een soort buurtwacht.
 7. Een soort inloopcafe
 8. Koffie kringen, bij iemand thuis: 5 personen of andere locatie bv de Voleinding http://www.voleinding.nl of Bethlehemkerk
 9. Samen bewegen
 10. Samen dansen, vrij bewegen
 11. Creatieve activiteiten : Rollator ontwikkelen, die niet in de goot rolt. Verder ook aandacht voor trottoir verlagingen in de wijk voor rollator, kinderwagen en rolstoel

Groep Duurzaamheid

 1. Delen/energie: MyWheels contract uitbreiden (verder niet toegelicht)
 2. Twee mensen gesproken die met hun VvE willen kijken naar verduurzaming en zonnepanelen; op Karel Doormanlaan en Oude Loosdrechtseweg/Zonnehoek . Dit bouwt voort op initiatieven/pogingen/vragen die al eerder zijn gesteld,
 3. Binnen HilverZon zijn VvE’s aandachtspunt. Binnenkort houden we thema-avond waarin we met VvE’s willen kijken hoe we zo goed mogelijk ondersteuning kunnen bieden. Dat is in eerste instantie op stedelijk niveau; als er veel animo in Heibuurt blijkt, kan dit ook op buurtniveau.

Groep Communicatie/platform

 1. Iemand is journalist en wil redactioneel werk doen, idee: scholen interviewen en in nieuwsbrief zetten.
 2. Iets met netwerkversterking en website valpreventie.
 3. Mieke Bakker stond geïnteresseerden te woord over Leeft samen.

Agenda volgende bijeenkomst voor de groep Communicatie:

 1. Leeft Samen
 2. Klussen
 3. Uitbouwen
 4. Zoveel mogelijk mensen er op krijgen
 5. Redactie
 6. Werven leden
 7. Schrijven
  1. Onderwerpen
  2. Overleg met Stephan
 8. Netwerkversterking
 9. Website valpreventie
 10. Buurttelefoon
 11. Hardware of doorschakelen
 12. Uitbouwen kring
 13. Sociale kaart
 14. Doorgeven berichten via LeeftSamen

Jeugd

 1. Crossveldje, eventueel laten onderhouden door de Tomingroep
 2. Nodig 1216 ook uit, potentieel jeugd (briefje werd alleen op de tafel geplakt, weet niet door wie)
 3. Buurthuis
 4. Speeltuin
 5. gymtoestellen
 6. bankjes
 7. picknicktafels
 8. Groente/bloementuin samen met jeugd onderhouden.
 9. Bijles/huiswerkclub.
 10. Inventariseren wat er leeft onder de jeugd.

Ruimtelijke ordering en Groen

 1. Urban Farming benaderen? Moestuinieren? Moestuin samen met Urban Farming (op Diependaalselaan)
 2. Plukbos; fruitbomen, noten, bessen.
 3. Bewonersvereniging “Zuidererf” > zuidererf.nl / bestuur@zuidererf.nl . Dit jaar 40-jarig bestaan. Zij doen al jaren aan het ‘verleuken’ van boomspiegels met plantmateriaal van een bedrijf in hun buurt. Is jaarlijks wederkerende actie.
 4. Buurttuin? . Bosdift plantsoen
 5. Rollator parcour / Routes rondom Zuiderheide.
 6. 3e veldje Neuweg > Relatief veel ouderen, weinig kinderen. Veel draagvlak voor iets leukers bv Bankje. Wie doet het?
 7. “Ik zie veel mensen hun tuin betegelen voor gemak. Is het niet leuk een folder te maken waar de voordelen van groen worden   genoemd van    regenopvang, opwarming, beestjes?”
 8. Laagdrempelige / sympatieke actie tav parkeerproblemen cq auto’s op de stoep.
 9. Hondepoep aanpakken
 10. Ruimte voor spelende kinderen
 11. Groenlezing en we kennen waarschijnlijk wel iemand die dat wil verzorgen.

HeiKRACHT – Het Vervolg…

Bron: Hilversums Nieuws 14 januari 2015rina en Annelene

HILVERSUM – De start is gemaakt en het fundament is vorig jaar gelegd. Nu is het tijd om vervolgstappen te gaan nemen. Wat buurtinitiatief HeiKracht allemaal van plan is, legt zij woensdag 20 januari uit.

Naast eigen ideeën spuien zijn de initiatiefnemers van HeiKracht nieuwsgierig naar de voorstellen van hun wijkgenoten. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor bewoners van postcodegebied 1215. De wijkagent van Hilversum-Zuid houdt ook een praatje tijdens de bijeenkomst die om 20.00 uur begint in de Bethlehemkerk.

HeiKracht wil de eigen buurt socialer, duurzamer, groener, leuker en fijner maken. Dat doen de deelnemers door activiteiten zoals Burendag, energie besparen en opwekken en eten en zingen met elkaar.

Suggesties startavond 15 april 2015

Een verslag van de avond vindt u op < HeiKRACHT verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van HeiKRACHT in de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 5 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

 1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
 2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
 3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van HeiKRACHT voor contact-gegevens van een groep (email = info@heikracht.nl).
 4. Mocht iemand in Hilversum Zuid initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij HeiKRACHT en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
 5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeën.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 1: Jeugd

meer hangplekken
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet
kindvriendelijke straten
huiswerkbegeleiding

Thema 2: Zorg

kookproject
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
buurt blijven wonen voor ouderen
transitiemanager dichter bij de wijk

Thema 3: Sport en Spel

muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet

Thema 4: Groene wijk

moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
schoonhouden stoepen
plantjes om de bomen
egelhuisjes
hondenpoepafvalbakjes bij plantsoenen
bijvriendelijke bomen en groen

Thema 5: Duurzaamheid

zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
voorlichting over energie
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
gescheiden inzameling respecteren

Thema 6: Delen / Sociaal / Cultuur

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
meer kletsbankjes
eetgroepen
kledingruilbeurs
buurtwandeling met gids
wijkkroeg
buurtplein/muziektent
wijkorkest
de wijk een dorp
theater/toneelgroep
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
overhangend groen verwijderen
elkaar groeten op straat
samenwerken met andere wijken, meer buurtinitiatieven
wedstrijd kerstverlichting
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media
integratie bevorderen
Betlehemkerk levensbeschouwelijk centrum
participatiekoor
oud/nieuw vandalisme
geen hondenpoep
hondenpoepopruimdagen
30 km zones respecteren

Thema 7: Economie / Sociaal

klusjesplatform
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
voorlichting over energie
demografisch overzicht
geld structurele ondersteuning nieuwe initiatieven
buurt blijven wonen voor ouderen

Thema 8: Ruimtelijke ordening

meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
stoepen verbeteren
oud/nieuw vandalisme
watertappunten
speelplaatsen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
kindvriendelijke straten
onderhoud riool
geen hondenpoep

Thema 9: Samenwerken / Platform

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media