Tagarchief: Heikracht

Hilversum Zuid aan de slag met Duurzaamheid !

Buurtinitiatief Heikracht, Hilversum Verbonden, de gemeente Hilversum en Hoom gaan samen aan de slag om de Hei-buurt in Hilversum Zuid te verduurzamen._MG_1315_38

Hoe doen we dat? Door bewoners van deze wijk inzicht te bieden in de mogelijkheden om energie te besparen en/of zelfs op te wekken in de eigen woning. Hiervoor organiseren we in het najaar een collectieve actie, zodat we met elkaar de daadwerkelijke stappen kunnen zetten naar een duurzame toekomst.

We baseren ons daarbij graag op de situatie in de wijk en kunnen hierbij uw tips goed gebruiken. Daarom nodigen we u graag uit om een vragenlijst in te vullen. Onder de eerste deelnemers die deze vragenlijst snel invullen, verloten we een WakaWaka light. Op naar energiezuinig wonen in Hilversum Zuid!

HeiKRACHT van start

We kijken terug op een bijzonder succesvolle eerste bijeenkomst van HeiKRACHT in onze buurt. Hieronder treft u een verslag aan van de avond, inclusief bijlage waarin alle aangedragen verbeterideeën staan. De uitwerkingen van de discussies van de themagroepen vindt u op onze site: resultaten-werkgroepen.

Het algemene verslag en de bijlages staan inmiddels ook al op onze site, www.heikracht.nl.

Als vervolgstap gaan we in mei met het kernteam en met de ’trekkers’ van de 5 themagroepen om tafel zitten om met elkaar te bespreken hoe verdere invulling gegeven kan worden aan deze avond; hopelijk is dat even enthousiast en succesvol en gaan de themagroepen daarna ook verder met het ontwikkelen van verbeterplannen, zodat we die ook in actie kunnen gaan omzetten.

Hartelijk dank aan iedereen die zo actief heeft meegedaan en aan de Bethlehemkerk voor de hartelijke gastvrijheid die we hebben mogen ervaren.   Ook dank aan gemeente Hilversum voor het faciliteren van de avond.

Indien u in een werkgroep heeft gezeten en in het betreffende bijgaande document aanpassingen wenst kunt u deze mailen naar info@heikracht.nl. Deze documenten zullen wij ook op de website gaan plaatsen.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde

Verslag buurtbijeenkomst HeiKRACHT

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

In navolging van vergelijkbare initiatieven in de Meent en in Hilversum Oost, is op 15 april 2015 een buurtbijeenkomst gehouden in de Heigalerijbuurt. Idee en bedoeling is met bewoners actief te werken aan een gezelligere, socialere, duurzamere en leefbaardere buurt. Alles wat je zelf kunt verbeteren is ten slotte een stap vooruit, en je bent niet afhankelijk van anderen om dat te regelen.

En wat is dan de Heibuurt? Die is niet vast begrensd, zoals bijvoorbeeld de Meent, maar hebben we zelf ingekaderd; en wel als het gebied tussen Loosdrechtseweg en Bosdrift en tussen Taludweg en Kolhornse weg. Maar iedereen die zich Heibuurter voelt was en is welkom!

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van HeiKRACHT in gesprek

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van
HeiKRACHT in gesprek

De bijeenkomst is voorbereid door een kleine kerngroep van 4 bewoners en Aernoud Olde van Hilversum Verbonden, die samen een programma hebben gemaakt en alle buurtbewoners door middel van een flyer hebben opgeroepen in dit proces mee te denken en liefst ook mee te werken. En dat is zeker goed gelukt. Op de bijeenkomst in de Bethlehemkerk waren 90 mensen, een zeer goede opkomst voor een eerste keer. Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om op een kaartje aan te geven waar ze wonen; daarmee hebben we een goed beeld van de spreiding van de aanwezigen over de wijk gekregen (zie foto). Het bleek daarbij dat er uit alle delen van de wijk mensen waren, en er dus een evenwichtige spreiding was.

En niet alleen het aantal en de spreiding waren goed, maar ook de bijdragen. In de eerste ronde zijn, na een korte inleiding door één van de initiatiefnemers, onder leiding van Stephan van Reisen 50 minuten lang door vrijwel alle aanwezigen tips en suggesties ingebracht die men ervaart als verbetering. Voorbeelden zijn onder meer beter bijhouden van tuinen, meer ruimte voor doorgang op de stoepen, jongeren en ouderen ondersteunen, samen eten, een café in de buurt, sport-en-spelmiddagen, uitwisseling van spullen en diensten, samen zonne-energie opwekken en nog veel meer. In totaal zijn 8 flappen met bij elkaar zo’n 120 suggesties volgeschreven. Dat is in zo’n eerste ronde natuurlijk rijp en groen door elkaar, maar dat is ook juist de bedoeling.

In de pauze is die lijst vervolgens gerubriceerd in 9 samenhangende thema’s (zie bijlage). Vervolgens is aan alle aanwezigen gevraagd actief mee te denken over het thema dat hen het nauwst aan het hart ligt en waar ze ‘iets mee hebben’. Dit bleek niet voor alle thema’s te lukken, maar wel voor 5 ervan: duurzaamheid, jeugd, platform voor uitwisseling, delen van zaken en diensten en ruimtelijke ordening. De overige thema’s zijn daar zoveel mogelijk bij ingeschoven.

In deze groepen, van steeds zo’n 6 tot 12 personen, is besproken welke prioriteiten er daarbinnen werden gezien en welke ideeën er leven om daar concreet iets mee te bereiken. En natuurlijk wie erbij betrokken wil zijn en er echt aan wil bijdragen om plannen uit te werken en te realiseren. De buurtkracht zit ten slotte in de buurt zelf, bij de bewoners. Deze vijf groepen gingen actief aan de slag en konden in een korte afsluitende ronde alle vijf een concrete actieagenda melden, verwoord door de ‘trekkers’ van die thema’s. Dit zijn buurtbewoners die zich ook met de verdere uitwerking van de thema’s willen gaan bezighouden.

Concrete winst van deze vruchtbare avond is dus:

* een grote groep buurtbewoners die heeft meegedacht en meegepraat over een breed scala aan mogelijke verbeteringen in de wijk;

* een eerste verkenning van wat er aan mogelijke verbeteringen denkbaar is op vijf belangrijke thema’s;

* een bredere groep mensen die hier actief aan wil gaan meedoen, naast de al bestaande initiatiefnemers.

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Als vervolg gaan we nu als eerste alle suggesties en verbetertips ordenen en rapporteren aan de thema-teams. We gaan ook met de trekkers per thema snel om tafel om te bespreken op welke wijze de teams verder geholpen kunnen worden. Bij sommige groepen, zoals bij duurzaamheid, ligt er al een redelijk uitgewerkt idee over vervolgstappen, die de groep verder gaat uitwerken en communiceren aan de buurt.

Denk aan gezamenlijke energiebesparingsacties, lokale opwekking van zonne-energie (er zijn al plannen in ontwikkeling voor zo’n installatie op de Bethlehemkerk) en ondersteuning van VvE’s op dit vlak. Jeroen Pool gaat dit als kernteamlid samen met de teamleden verder ontwikkelen. Voor de andere thema’s hopen we zo ook tot concrete stappen te komen.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle avond, die niet tot een eenmalige oprisping beperkt zal blijven, maar een eerste goede stap is in een proces van actieve invulling van onze rol als buurt om de eigen leef- en werkomgeving te optimaliseren.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde

 

 

 

HeiKRACHT gaat van start !

Beste buurtbewoner,

Graag informeren wij u over een buurtinitiatief in Hilversum Zuid, en nodigen wij u uit voor een bijeenkomst hierover. Leest u verder !?

Waar gaat dit over?HeiKRACHT buurtplaatje 1

Nederland bruist. De tijdgeest verandert. Op steeds meer plaatsen bloeien burgerinitiatieven op. Onze wijk kan daarbij niet achterblijven, toch? Wat is er leuker dan te wonen in een wijk waar we er met en voor elkaar zijn? In Hilversum zijn we hierdoor ook aangestoken en zijn er inmiddels diverse initiatieven en wijken die zichzelf aan het organiseren zijn.

HeiKRACHT buurtplaatje 2Een aantal bewoners in de omgeving Taludweg, Loosdrechtseweg, Kolhornseweg, Bosdrift pakken de handschoen op en nodigen u uit hetzelfde te doen. We doen dit onder de naam “HeiKRACHT”

Hoe verder?

We organiseren een bijeenkomst in de Bethlehemkerk op de hoek van de Bethlehemkerk plaatje 1Diependaalselaan en de Loosdrechtseweg. Tijdens deze bijeenkomst willen we met u ideeën ontwikkelen over wat wij in onze wijk zouden kunnen doen om de wijk beter, leuker, mooier, gezelliger en duurzamer te maken. Zo kunnen we de bewoners ook met elkaar in contact brengen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 april. We starten om 20:00, vanaf 19:45 bent u welkom.

Agenda voor 15 april

19:45 Ontvangst met koffie en thee
20:00 Introductie van de avond
20:05 Gezamenlijk ideeën ontwikkelen
21:00 Pauze en ideeën samenvatten en groeperen
21:15 In groepen praten
22:00 Volgende stappen per groep
22:15 Napraten – onder genot van borrel van Gemeente Hilversum

Komt u ook ? Ontmoet uw buurtgenoten, denk mee, een leuke avond met uw buurtgenoten, dat is wat wij u aanbieden ! Heeft u vervoer nodig naar de Bethlehemkerk, laat het weten aan Jogchum Kooi, tel. 06-48691045.

HeiKRACHT wordt op dit moment gevormd door: Stephan van Reisen, Jogchum Kooi, Annelene Ammerlaan en Jeroen Pool

HeiKRACHT werkt volgens de methode van ‘Meentkracht’ en ‘Seinkracht’, reeds succesvolle bewoners-initiatieven uit Hilversum. Deze initiatieven worden ondersteund door Hilversum Verbonden. Meer weten over Hilversum Verbonden? www.hilversumverbonden.nl

Volg ons op Twitter : @HeiKRACHT