Energieavond Heibuurt (postcode 1215) op 14 oktober

In het najaar organiseren we, samen met de gemeente en met HOOM een actie rond duurzaamheid in de wijk. Deze is erop gericht om met bewoners te komen tot zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen en/of de installatie van zonnepanelen om zo zelf groene stroom op te wekken. De start van deze actie is op 14 oktober 2015 in de Bethlehemkerk, waar een uitgebreide voorlichting wordt gegeven over de actie, de besparingsmogelijkheden, de kosten en de terugverdientijden. Ons motto is hierbij: geld verdienen met energie besparen.

Vragenlijst HOOM

We baseren ons bij de actie graag op de situatie in onze wijk en kunnen hierbij uw tips goed gebruiken. Daarom nodigen we u alvast uit om een korte vragenlijst in te vullen over uw woonsituatie en energiegebruik. We gebruiken de gegevens om een algemeen beeld van de wijk te krijgen, qua type huizen en qua stand van zaken met besparingsmaatregelen en zonnepanelen op dit moment. En om een aantal voorbeeldhuizen te selecteren waar we verdere analyses maken van energiegebruik en potentieel voor besparingsmaatregelen. Deze informatie (wijkbeeld en voorbeelden) presenteren we op 14 oktober.

Onder de eerste deelnemers die deze vragenlijst invullen verloten we een WakaWaka lamp. Dit is een leuk lampje dat werkt op zonne-energie. En voor elke verkochte lamp in ‘het Westen’, wordt er een WakaWaka aan mensen in nood gegeven (kijk voor meer informatie op de website van WakaWaka).

Belangrijk om te weten: We geven in geen geval persoonlijke informatie van dit onderzoek door aan derden. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 8 minuten.

Alvast bedankt voor uw medewerking! En graag tot ziens op 14 oktober!

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.