HeiKRACHT in aktie

Vandaag, 19 december 2015, heeft het HeiKRACHT team in de Heigalerij informatie uitgedeeld aan de winkelende buurtgenoten. Wat is HeiKACHT, waar staan we voor, wat is onze bedoeling? IMG_1608Naamsbekendheid genereren en onze buurtgenoten enthousiasmeren voor participatie. Heel veel leuke reakties weer gekregen en aanhangers van onze initiatieven.
Hopelijk leidt dit weer tot verdere uitbreiding van buurtgenoten die samen met elkaar iets willen ondernemen, zoals samen eten, samen zingen of samen werken aan een leukere wijk. Dank weer aan de vrijwiligers, Annelene, Caroline, Karel, Rina en Stephan!IMG_1611