Locatie

  • Reserveer de straat bij de gemeente
    • Vier weken vooraf
    • Vermijd verkeershinder
    • Houd rekening met doorgang ambulance etc.
  • Laat grasveld poepvrij maken door gemeente
  • Bedenk een alternatief voor bij slecht weer
  • Vraag bewoners de straat autovrij te laten voor een dag.