Buitenspeeldag 2016 (Straatspeeldag)

De Nationale Buitenspeeldag

Al 27 jaar wordt het samen veilig buiten op straat spelen georganiseerd in heel Nederland.
De Straatspeeldag heet vanaf 2011 de ‘Buitenspeeldag’.
Doel van de Nationale Buitenspeeldag is de aandacht vragen voor buitenspeelruimte en verbeteren van verkeersveiligheid voor kinderen, voetgangers en kwetsbaren in het verkeer.

De coördinatie van de Nationale  Buitenspeeldag in Hilversum heeft Versa welzijn. In voorgaande jaren werd er in vele Hilversumse straten heerlijk gespeeld tijdens de Nationale Buiten/Straatspeeldag!

Straten worden voor een dag voor al het verkeer afgesloten en kinderen kunnen onbelemmerd en veilig op straat spelen. Ondertussen worden de sociale contacten tussen volwassenen gelegd of verstevigd.
Ook kunnen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid tijdens de buitenspeeldag aan de gemeente/politiek en politie uitgelegd worden.buitenspeeldag 2016

Belangrijke resultaten van de buitenspeeldag zijn ook dat buurtbewoners bewust worden gemaakt van hun eigen verkeersgedrag, dat contacten met de gemeente verbeterd worden en mogelijke knelpunten worden aangepakt. Op buurtniveau heeft de buitenspeeldag een positieve invloed op de onderlinge contacten, onder buurtbewoners van alle leeftijden.

Uw straat aanmelden kan tot  donderdag  21 april  2016.

Buiten spelen is belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling van kinderen. Dankzij de afzettingen, verzorgd door de gemeente, kunnen de kinderen voor één middag onbezorgd buiten spelen. Lekker spelen met je vriendjes, leuke spelletjes doen en vies worden!

De Buitenspeeldag wordt landelijk vastgesteld op een bepaalde dag: woensdag  8  juni
of de zaterdag* 11  juni 2016 (* Hilversumse extra dag).
Inwoners uit Hilversum kunnen zich jaarlijks aanmelden voor deelname. Zij krijgen dan advies en ondersteuning en een stimulerend bedrag voor het organiseren van activiteiten in hun eigen straat.
Gemeente Hilversum, Versa welzijn en Veilig Verkeer Nederland werken mee aan het tot stand brengen van deze dag.
Op woensdag 30 Maart 2016  20.00-21.00 u is er een speciale informatie-bijeenkomst in Wijkcentrum
St Joseph (Minckelersstr 71) over de Buitenspeeldag.  Beginnende straten kunnen hier tips en adviezen krijgen, ook van ‘ervaren’ straten / actieve bewoners.

Voor informatie of deelname aan de Nationale Buitenspeeldag in 2016  kunt u contact opnemen met

Mw  Tukkie Tuk –

Sociaal werker/Buurtwerk

035-7504151   of 06-13786776

buitenspeeldaghsum@versawelzijn.nl   of      ttuk@versawelzijn.nl