Suggesties startavond 15 april 2015

Een verslag van de avond vindt u op < HeiKRACHT verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van HeiKRACHT in de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 5 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

  1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
  2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
  3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van HeiKRACHT voor contact-gegevens van een groep (email = info@heikracht.nl).
  4. Mocht iemand in Hilversum Zuid initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij HeiKRACHT en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
  5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeën.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 1: Jeugd

meer hangplekken
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet
kindvriendelijke straten
huiswerkbegeleiding

Thema 2: Zorg

kookproject
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
buurt blijven wonen voor ouderen
transitiemanager dichter bij de wijk

Thema 3: Sport en Spel

muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet

Thema 4: Groene wijk

moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
schoonhouden stoepen
plantjes om de bomen
egelhuisjes
hondenpoepafvalbakjes bij plantsoenen
bijvriendelijke bomen en groen

Thema 5: Duurzaamheid

zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
voorlichting over energie
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
gescheiden inzameling respecteren

Thema 6: Delen / Sociaal / Cultuur

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
meer kletsbankjes
eetgroepen
kledingruilbeurs
buurtwandeling met gids
wijkkroeg
buurtplein/muziektent
wijkorkest
de wijk een dorp
theater/toneelgroep
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
overhangend groen verwijderen
elkaar groeten op straat
samenwerken met andere wijken, meer buurtinitiatieven
wedstrijd kerstverlichting
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media
integratie bevorderen
Betlehemkerk levensbeschouwelijk centrum
participatiekoor
oud/nieuw vandalisme
geen hondenpoep
hondenpoepopruimdagen
30 km zones respecteren

Thema 7: Economie / Sociaal

klusjesplatform
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
voorlichting over energie
demografisch overzicht
geld structurele ondersteuning nieuwe initiatieven
buurt blijven wonen voor ouderen

Thema 8: Ruimtelijke ordening

meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
stoepen verbeteren
oud/nieuw vandalisme
watertappunten
speelplaatsen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
kindvriendelijke straten
onderhoud riool
geen hondenpoep

Thema 9: Samenwerken / Platform

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media