HeiKRACHT van start

We kijken terug op een bijzonder succesvolle eerste bijeenkomst van HeiKRACHT in onze buurt. Hieronder treft u een verslag aan van de avond, inclusief bijlage waarin alle aangedragen verbeterideeën staan. De uitwerkingen van de discussies van de themagroepen vindt u op onze site: resultaten-werkgroepen.

Het algemene verslag en de bijlages staan inmiddels ook al op onze site, www.heikracht.nl.

Als vervolgstap gaan we in mei met het kernteam en met de ’trekkers’ van de 5 themagroepen om tafel zitten om met elkaar te bespreken hoe verdere invulling gegeven kan worden aan deze avond; hopelijk is dat even enthousiast en succesvol en gaan de themagroepen daarna ook verder met het ontwikkelen van verbeterplannen, zodat we die ook in actie kunnen gaan omzetten.

Hartelijk dank aan iedereen die zo actief heeft meegedaan en aan de Bethlehemkerk voor de hartelijke gastvrijheid die we hebben mogen ervaren.   Ook dank aan gemeente Hilversum voor het faciliteren van de avond.

Indien u in een werkgroep heeft gezeten en in het betreffende bijgaande document aanpassingen wenst kunt u deze mailen naar info@heikracht.nl. Deze documenten zullen wij ook op de website gaan plaatsen.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde