Verslag buurtbijeenkomst HeiKRACHT

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

In navolging van vergelijkbare initiatieven in de Meent en in Hilversum Oost, is op 15 april 2015 een buurtbijeenkomst gehouden in de Heigalerijbuurt. Idee en bedoeling is met bewoners actief te werken aan een gezelligere, socialere, duurzamere en leefbaardere buurt. Alles wat je zelf kunt verbeteren is ten slotte een stap vooruit, en je bent niet afhankelijk van anderen om dat te regelen.

En wat is dan de Heibuurt? Die is niet vast begrensd, zoals bijvoorbeeld de Meent, maar hebben we zelf ingekaderd; en wel als het gebied tussen Loosdrechtseweg en Bosdrift en tussen Taludweg en Kolhornse weg. Maar iedereen die zich Heibuurter voelt was en is welkom!

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van HeiKRACHT in gesprek

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van
HeiKRACHT in gesprek

De bijeenkomst is voorbereid door een kleine kerngroep van 4 bewoners en Aernoud Olde van Hilversum Verbonden, die samen een programma hebben gemaakt en alle buurtbewoners door middel van een flyer hebben opgeroepen in dit proces mee te denken en liefst ook mee te werken. En dat is zeker goed gelukt. Op de bijeenkomst in de Bethlehemkerk waren 90 mensen, een zeer goede opkomst voor een eerste keer. Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om op een kaartje aan te geven waar ze wonen; daarmee hebben we een goed beeld van de spreiding van de aanwezigen over de wijk gekregen (zie foto). Het bleek daarbij dat er uit alle delen van de wijk mensen waren, en er dus een evenwichtige spreiding was.

En niet alleen het aantal en de spreiding waren goed, maar ook de bijdragen. In de eerste ronde zijn, na een korte inleiding door één van de initiatiefnemers, onder leiding van Stephan van Reisen 50 minuten lang door vrijwel alle aanwezigen tips en suggesties ingebracht die men ervaart als verbetering. Voorbeelden zijn onder meer beter bijhouden van tuinen, meer ruimte voor doorgang op de stoepen, jongeren en ouderen ondersteunen, samen eten, een café in de buurt, sport-en-spelmiddagen, uitwisseling van spullen en diensten, samen zonne-energie opwekken en nog veel meer. In totaal zijn 8 flappen met bij elkaar zo’n 120 suggesties volgeschreven. Dat is in zo’n eerste ronde natuurlijk rijp en groen door elkaar, maar dat is ook juist de bedoeling.

In de pauze is die lijst vervolgens gerubriceerd in 9 samenhangende thema’s (zie bijlage). Vervolgens is aan alle aanwezigen gevraagd actief mee te denken over het thema dat hen het nauwst aan het hart ligt en waar ze ‘iets mee hebben’. Dit bleek niet voor alle thema’s te lukken, maar wel voor 5 ervan: duurzaamheid, jeugd, platform voor uitwisseling, delen van zaken en diensten en ruimtelijke ordening. De overige thema’s zijn daar zoveel mogelijk bij ingeschoven.

In deze groepen, van steeds zo’n 6 tot 12 personen, is besproken welke prioriteiten er daarbinnen werden gezien en welke ideeën er leven om daar concreet iets mee te bereiken. En natuurlijk wie erbij betrokken wil zijn en er echt aan wil bijdragen om plannen uit te werken en te realiseren. De buurtkracht zit ten slotte in de buurt zelf, bij de bewoners. Deze vijf groepen gingen actief aan de slag en konden in een korte afsluitende ronde alle vijf een concrete actieagenda melden, verwoord door de ‘trekkers’ van die thema’s. Dit zijn buurtbewoners die zich ook met de verdere uitwerking van de thema’s willen gaan bezighouden.

Concrete winst van deze vruchtbare avond is dus:

* een grote groep buurtbewoners die heeft meegedacht en meegepraat over een breed scala aan mogelijke verbeteringen in de wijk;

* een eerste verkenning van wat er aan mogelijke verbeteringen denkbaar is op vijf belangrijke thema’s;

* een bredere groep mensen die hier actief aan wil gaan meedoen, naast de al bestaande initiatiefnemers.

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Als vervolg gaan we nu als eerste alle suggesties en verbetertips ordenen en rapporteren aan de thema-teams. We gaan ook met de trekkers per thema snel om tafel om te bespreken op welke wijze de teams verder geholpen kunnen worden. Bij sommige groepen, zoals bij duurzaamheid, ligt er al een redelijk uitgewerkt idee over vervolgstappen, die de groep verder gaat uitwerken en communiceren aan de buurt.

Denk aan gezamenlijke energiebesparingsacties, lokale opwekking van zonne-energie (er zijn al plannen in ontwikkeling voor zo’n installatie op de Bethlehemkerk) en ondersteuning van VvE’s op dit vlak. Jeroen Pool gaat dit als kernteamlid samen met de teamleden verder ontwikkelen. Voor de andere thema’s hopen we zo ook tot concrete stappen te komen.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle avond, die niet tot een eenmalige oprisping beperkt zal blijven, maar een eerste goede stap is in een proces van actieve invulling van onze rol als buurt om de eigen leef- en werkomgeving te optimaliseren.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde

 

 

 

2 reacties

 1. Geachte coordinatoren van Heikracht.
  Op het terrein van Amaris Zuiderheide wordt een nieuwe wijk ontwikkeld (Nieuw-Zuid). Binnen deze wijk ontwikkelen wij een ontmoetingsruimte voor de wijk.
  Omdat jullie ook actief zijn binnen Hilversum-Zuid lijkt het mij zinvol om een kennis met elkaar te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

  1. Beste Anja,
   jazeker, daar hebben wij wel interesse in, leuk !

   Ik pols even bij het kernteam van HeiKRACHT wie er mee wil en kom erop terug.
   met vriendelijke groet,
   Stephan van Reisen

Reacties zijn gesloten.