Vrijdag 27 maart

Programma vrijdag 27 maart

De Brede School Zuid aan de Banckertlaan 130 zal van 16:00-18:00 een expositie houden van kunst die zij gemaakt hebben van zwerfafval. Dit zwerfafval hebben zij deze week verzameld door de “ploggen”. Dit is een combinatie van joggen en zwerfafval verzamelen.

In De Zoutkeet zal van 17:00-18:00 de week worden afgesloten door wethouder Jan Kastje. Tevens zullen dan de twee winnaars bekend worden gemaakt van de prijsvraag: wie heeft het beste idee voor het afscheiden in de hoogbouw. (zie ook het bericht hierover).

Prijs: workshop duurzaam koken!