Suggesties startavond 15 april 2015 – Ruimtelijke Ordening

Een verslag van de avond vindt u op < HeiKRACHT verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van HeiKRACHT in de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 5 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

  1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
  2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
  3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van HeiKRACHT voor contact-gegevens van een groep (email = info@heikracht.nl).
  4. Mocht iemand in Hilversum Zuid initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij HeiKRACHT en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
  5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeën.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 4: Groene wijk

moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
schoonhouden stoepen
plantjes om de bomen
egelhuisjes
hondenpoepafvalbakjes bij plantsoenen
bijvriendelijke bomen en groen

Thema 8: Ruimtelijke ordening

meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
stoepen verbeteren
oud/nieuw vandalisme
watertappunten
speelplaatsen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
kindvriendelijke straten
onderhoud riool
geen hondenpoep