Verslag startavond 15 april 2015 – Ruimtelijke ordening

Werkgroep – Onderwerp Ruimtelijke Ordening
Naam woordvoerder D. Sloesernij
Aantekeningen door D. Sloesernij

 

 1. Welke ideeën heeft de groep
 • Niet parkeren op stoep ivm rollators
 • Onderhoud Plantsoenen
 • Zuiderheide vernieuwd, primair beschikbaar blijven voor ouderen
 • Stoepen verbeteren
 • Doorgang Loosdrechtseweg-Birkenheuvel weg : melden bij gemeente
 • Hondenpoep beleid moet gehandhaafd en uitgedragen worden
 • Doorgang Adm de Ruyterlaan naar Corn Evertsstraat

 

 1. Wat zijn de vervolgafspraken

 

 1. Wie willen er meedoen de vervolgafspraken verder vorm te geven

 

 1. Wanneer komen jullie weer bij elkaar ?
 • Nog geen afspraak gemaakt

 

 1. Heb je nog iets nodig van de initiatiefnemers van HeiKRACHT ? Wat ?

 

Wij nemen contact met jullie op, we willen de band graag warmhouden. Dit doen we in ieder geval met email naar de mensen die in vraag 3 hun naam hebben opgegeven. Uiteraard zullen we ook communiceren via de website en andere media.

 

 

Werkgroep – Onderwerp Ruimtelijke ordening

 

Deelnemers (naam) (indien spelfout, graag doorgeven)

1 D. Sloesernij 2 B. Smits
3 E.L. Ijmker 4 E.L. Hajema
5 Piet Quist