Verslag startavond 15 april 2015 – Jeugd

Werkgroep – Onderwerp Jeugd
Naam woordvoerder Rina Wiggerts
Aantekeningen door Rina Wiggerts

 

 1. Welke ideeën heeft de groep
 • Sportdag :
  • Nike – faciliteiten – info
  • Straatsport in Bethlehemkerk
  • Denk aan rustig moment in het jaar
 • Media voor de jeugd
  • “glazen huis” verantwoordelijkheid (deels) bij jeugt, rouleren door wijk
  • Beeld&Geluid voor materiaal ed.
 • Kinderknutselmiddagen in zoutkeet
 • Open podium in buurtkroeg
 • Bethlehemkerk inzetten
 • Overzicht maken van activiteiten in de buurt
 • Bewegingscoach vanuit de gemeente

 

 1. Wat zijn de vervolgafspraken
 • Inventariseren via scholen

 

 1. Wie willen er meedoen de vervolgafspraken verder vorm te geven

 

 1. Wanneer komen jullie weer bij elkaar ?
 • Nog geen afspraak gemaakt

 

 1. Heb je nog iets nodig van de initiatiefnemers van HeiKRACHT ? Wat ?

 

Wij nemen contact met jullie op, we willen de band graag warmhouden. Dit doen we in ieder geval met email naar de mensen die in vraag 3 hun naam hebben opgegeven. Uiteraard zullen we ook communiceren via de website en andere media.

 

 

Werkgroep – Onderwerp Jeugd

 

Deelnemers (naam) (indien spelfout, graag doorgeven)

1 Piet Meindezlsma 2 Janice van Engel
3 Rina Wiggerts 4