Verslag startavond 15 april 2015 – Sociaal

Werkgroep – Onderwerp Delen – Sociaal – Cultuur
Naam woordvoerder Caroline Reijnen
Aantekeningen door Caroline Reijnen

 

 1. Welke ideeën heeft de groep
 • Eerst inventariseren via website welke bestaande activiteiten al bestaan, bijvoorbeeld Repair Café.
 • Participatiekoor : 1 keer per maand. Laagdrempelig. Henk Koster vraagt dirigent van het koor of we iemand kennen die kan dirigeren
 • Participatie orkest : Ellen Reulink
 • Kerngroepen formeren rondom idee/thema
 • Koken in de wijk : Noor vd Heijden en Caroline Reijnen

 

 1. Wat zijn de vervolgafspraken
 • Ellen Reulink wil participatiekoor oprichten
 • Henk Koster vraagt of er een dirigent is
 • Bien vd Vleugel wil nadenken over culturele agenda om samen activiteiten te kunnen ondernemen

 

 1. Wie willen er meedoen de vervolgafspraken verder vorm te geven
 • Noor vd Heijden + Caroline Reijnen : Koken in de wijk
 • Henk Koster : Dirigent zoeken voor participatiekoor
 • Ellen Röling : participatie orkest
 • Bien vd Vlengel : culturele “belcirkel” (in eerste instantie laagdrempelig)

 

 1. Wanneer komen jullie weer bij elkaar ?
 • Nog geen afspraak gemaakt

 

 1. Heb je nog iets nodig van de initiatiefnemers van HeiKRACHT ? Wat ?

De ideeën op de website en hulp bij de “kern-teams”

Wij nemen contact met jullie op, we willen de band graag warmhouden. Dit doen we in ieder geval met email naar de mensen die in vraag 3 hun naam hebben opgegeven. Uiteraard zullen we ook communiceren via de website en andere media.

 

 

Werkgroep – Onderwerp Delen – Sociaal – Cultuur

 

Deelnemers (naam) (indien spelfout, graag doorgeven)

1 Jane Lübbers 2 Nilly Born
3 Bea Kooi 4 Diana van Willegen
5 Noor van der Heide 6 Ellen Röling
7 Bien van der Vlengel 8 Caroline Reijnen
9 Marianne Kluit 10 Wilma van Mourik