Category Archives: HeiKRACHT

Kook jij graag en lekker ?

HeiKracht bestaat inmiddels bijna een jaar! Het is erg leuk om te zien hoe steeds meer mensen meedoen met de diverse activiteiten: samen energie besparen, wandelen, zingen en natuurlijk: samen koken en eten! Dat laatste doen we in Restaurant 1215 – elke laatste woensdag van de maand kookt een enthousiast team van koks een maaltijd voor buurtgenoten. We eten samen in de Bethlehemkerk. Vanaf 17.30 uur is het tijd voor een drankje, en rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Meestal zijn we met ongeveer 25 personen. Het is erg gezellig!caro kookt

Om ons team te versterken zoeken we enthousiaste koks die het leuk vinden om mee te helpen een gezonde, lekkere maaltijd te maken voor buurtgenoten. We zijn nu met 5 koks – als we versterking krijgen, kunnen we wat vaker afwisselen en kunnen we zorgen voor een stevige basis voor Restaurant 1215.

Heb je interesse? Bel of mail met Caroline Reijnen: mobiel 06 – 209 567 32 / caroline@heikracht.nl.

Namens het koksteam van HeiKracht: wij horen graag van je!

hartelijke kookgroet,

Caroline Reijnen

Chefkok Restaurant 1215

Huh, Boomspiegels?

Bij HeiKRACHT zijn we bezig te kijken naar de mogelijkheden van het beplanten van zgn “boomspiegels” in onze wijk. Lees hieronder wat een boomspiegel is en wat je daarmee kunt doen. We zijn in contact met de gemeente Hilversum om te horen hoe de gemeente hierover denkt. Zodra we een reaktie van de gemeente hebben zullen we dit op de website zetten.

boomspiegel kaal

boomspiegel begroeid

 

Meer groen in de wijk

 

 

Bomen op straat zijn belangrijk voor Hilversum. Ze zorgen voor groen in de wijk en zijn belangrijk voor gezondheid, natuur en milieu. Het komt veel voor dat bewoners de grond rond de stam — de zogeheten boomspiegel — nog eens extra opfleuren met planten of bloemen. Dat is een goed initiatief en zie eens wat een verschil het maakt.

Boomspiegel in schaduw doen het goed met:

Zenegroen, Mansoor, Schoenlappersplant, Vergeet-mij-nietje, Ooievaarsbek, Hosta, Dovenetel, Smeerwortel Schuimbloem zijn voorbeelden.

Boomspiegel in zon tot halfschaduw met:

Duizendblad, Vrouwenmantel, Edelweiss, Aster, Siergras, Meisjesogen, Ooievaarsbek, Lavendel, Kattekruid Duizendknoop, Hemelsleutel, Ezelsoor, Kleine maagdenpalm.

Boomspiegels beplanten

Voor het beplanten van een boomspiegel gelden richtlijnen. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud vanaf het moment dat u de boomspiegel aanlegt.

Richtlijnen Boomspiegels

 • Maak de grond rondom de boom los met een klein harkje. Voorkom beschadiging aan de boomwortels.
 • Maximaal 5 tot 10 centimeter compostaarde bij.
 • Zet de beplanting niet dieper dan 15 cm in de grond.
 • U mag alleen lage beplanting tot 50 cm neerzetten.
 • Kunstgras, afscheidingen en andere voorwerpen zijn niet toegestaan.
 • Boomspiegels met een boomrooster mag u niet veranderen.boomspiegel tips

Buitenspeeldag 2016 (Straatspeeldag)

De Nationale Buitenspeeldag

Al 27 jaar wordt het samen veilig buiten op straat spelen georganiseerd in heel Nederland.
De Straatspeeldag heet vanaf 2011 de ‘Buitenspeeldag’.
Doel van de Nationale Buitenspeeldag is de aandacht vragen voor buitenspeelruimte en verbeteren van verkeersveiligheid voor kinderen, voetgangers en kwetsbaren in het verkeer.

De coördinatie van de Nationale  Buitenspeeldag in Hilversum heeft Versa welzijn. In voorgaande jaren werd er in vele Hilversumse straten heerlijk gespeeld tijdens de Nationale Buiten/Straatspeeldag!

Straten worden voor een dag voor al het verkeer afgesloten en kinderen kunnen onbelemmerd en veilig op straat spelen. Ondertussen worden de sociale contacten tussen volwassenen gelegd of verstevigd.
Ook kunnen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid tijdens de buitenspeeldag aan de gemeente/politiek en politie uitgelegd worden.buitenspeeldag 2016

Belangrijke resultaten van de buitenspeeldag zijn ook dat buurtbewoners bewust worden gemaakt van hun eigen verkeersgedrag, dat contacten met de gemeente verbeterd worden en mogelijke knelpunten worden aangepakt. Op buurtniveau heeft de buitenspeeldag een positieve invloed op de onderlinge contacten, onder buurtbewoners van alle leeftijden.

Uw straat aanmelden kan tot  donderdag  21 april  2016.

Buiten spelen is belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling van kinderen. Dankzij de afzettingen, verzorgd door de gemeente, kunnen de kinderen voor één middag onbezorgd buiten spelen. Lekker spelen met je vriendjes, leuke spelletjes doen en vies worden!

De Buitenspeeldag wordt landelijk vastgesteld op een bepaalde dag: woensdag  8  juni
of de zaterdag* 11  juni 2016 (* Hilversumse extra dag).
Inwoners uit Hilversum kunnen zich jaarlijks aanmelden voor deelname. Zij krijgen dan advies en ondersteuning en een stimulerend bedrag voor het organiseren van activiteiten in hun eigen straat.
Gemeente Hilversum, Versa welzijn en Veilig Verkeer Nederland werken mee aan het tot stand brengen van deze dag.
Op woensdag 30 Maart 2016  20.00-21.00 u is er een speciale informatie-bijeenkomst in Wijkcentrum
St Joseph (Minckelersstr 71) over de Buitenspeeldag.  Beginnende straten kunnen hier tips en adviezen krijgen, ook van ‘ervaren’ straten / actieve bewoners.

Voor informatie of deelname aan de Nationale Buitenspeeldag in 2016  kunt u contact opnemen met

Mw  Tukkie Tuk –

Sociaal werker/Buurtwerk

035-7504151   of 06-13786776

buitenspeeldaghsum@versawelzijn.nl   of      ttuk@versawelzijn.nl

Bijeenkomst werkgroep communicatie en platform – 17 februari 2016

De werkgroep communicatie en platform zal woensdagavond 17 februari bij elkaar gaan komen om de verdere plannen van de groep vorm te geven. De agenda ziet er als volgt uit:

 • de buurttelefoon
 • LeeftSamen platform
 • website/nieuwsbrief-redactie
 • plannen voor valpreventie

Voor informatie, bel Karel Eigenraam op 0616898113

Organisatie

 • Verzamel een aantal straatgenoten die met jou een straatpicknick willen organiseren.
 • Nodig straatgenoten uit op de dag van de straatpicknick lekkere gerechten klaar te maken die met elkaar gedeeld kunnen worden.
 • Verzamel tuin- en kampeermeubilair om de straat in te richten als picknickplaats.
 • Regel vooraf met de gemeente dat de straat verkeersvrij blijft.
 • Vraag bewoners van de straat hun auto elders te parkeren.

Verslag 20 januari – Het Vervolg…

23 januari 2016:

Woensdagavond 20 januari hebben we onze tweede informatie avond voor de buurtgenoten georganiseerd.

Resultaten van groepsgesprekken met geïnteresseerde buurtgenoten tijdens de informatie avond op 20 januari 2016.

Hieronder zie je de presentatie die wij hebben gegeven.

Groep sociaal

 1. Wandelclubje: twee mensen hebben zich aangemeld om Anja mee te helpen een wandelclubje op te richten:
 2. Koken voor buurtgenoten
 3. avond klankschaalmeditatie/mindfulness/deelrondes organiseren.
 4. Cursus valpreventie geven.
 5. Taalles geven aan buitenlandse mensen/vluchtelingen.
 6. Idee ervoor te zorgen dat er volgend jaar op oudejaarsdag geen vuilnisbakken meer worden vernield door een soort buurtwacht.
 7. Een soort inloopcafe
 8. Koffie kringen, bij iemand thuis: 5 personen of andere locatie bv de Voleinding http://www.voleinding.nl of Bethlehemkerk
 9. Samen bewegen
 10. Samen dansen, vrij bewegen
 11. Creatieve activiteiten : Rollator ontwikkelen, die niet in de goot rolt. Verder ook aandacht voor trottoir verlagingen in de wijk voor rollator, kinderwagen en rolstoel

Groep Duurzaamheid

 1. Delen/energie: MyWheels contract uitbreiden (verder niet toegelicht)
 2. Twee mensen gesproken die met hun VvE willen kijken naar verduurzaming en zonnepanelen; op Karel Doormanlaan en Oude Loosdrechtseweg/Zonnehoek . Dit bouwt voort op initiatieven/pogingen/vragen die al eerder zijn gesteld,
 3. Binnen HilverZon zijn VvE’s aandachtspunt. Binnenkort houden we thema-avond waarin we met VvE’s willen kijken hoe we zo goed mogelijk ondersteuning kunnen bieden. Dat is in eerste instantie op stedelijk niveau; als er veel animo in Heibuurt blijkt, kan dit ook op buurtniveau.

Groep Communicatie/platform

 1. Iemand is journalist en wil redactioneel werk doen, idee: scholen interviewen en in nieuwsbrief zetten.
 2. Iets met netwerkversterking en website valpreventie.
 3. Mieke Bakker stond geïnteresseerden te woord over Leeft samen.

Agenda volgende bijeenkomst voor de groep Communicatie:

 1. Leeft Samen
 2. Klussen
 3. Uitbouwen
 4. Zoveel mogelijk mensen er op krijgen
 5. Redactie
 6. Werven leden
 7. Schrijven
  1. Onderwerpen
  2. Overleg met Stephan
 8. Netwerkversterking
 9. Website valpreventie
 10. Buurttelefoon
 11. Hardware of doorschakelen
 12. Uitbouwen kring
 13. Sociale kaart
 14. Doorgeven berichten via LeeftSamen

Jeugd

 1. Crossveldje, eventueel laten onderhouden door de Tomingroep
 2. Nodig 1216 ook uit, potentieel jeugd (briefje werd alleen op de tafel geplakt, weet niet door wie)
 3. Buurthuis
 4. Speeltuin
 5. gymtoestellen
 6. bankjes
 7. picknicktafels
 8. Groente/bloementuin samen met jeugd onderhouden.
 9. Bijles/huiswerkclub.
 10. Inventariseren wat er leeft onder de jeugd.

Ruimtelijke ordering en Groen

 1. Urban Farming benaderen? Moestuinieren? Moestuin samen met Urban Farming (op Diependaalselaan)
 2. Plukbos; fruitbomen, noten, bessen.
 3. Bewonersvereniging “Zuidererf” > zuidererf.nl / bestuur@zuidererf.nl . Dit jaar 40-jarig bestaan. Zij doen al jaren aan het ‘verleuken’ van boomspiegels met plantmateriaal van een bedrijf in hun buurt. Is jaarlijks wederkerende actie.
 4. Buurttuin? . Bosdift plantsoen
 5. Rollator parcour / Routes rondom Zuiderheide.
 6. 3e veldje Neuweg > Relatief veel ouderen, weinig kinderen. Veel draagvlak voor iets leukers bv Bankje. Wie doet het?
 7. “Ik zie veel mensen hun tuin betegelen voor gemak. Is het niet leuk een folder te maken waar de voordelen van groen worden   genoemd van    regenopvang, opwarming, beestjes?”
 8. Laagdrempelige / sympatieke actie tav parkeerproblemen cq auto’s op de stoep.
 9. Hondepoep aanpakken
 10. Ruimte voor spelende kinderen
 11. Groenlezing en we kennen waarschijnlijk wel iemand die dat wil verzorgen.

HeiKRACHT – Het Vervolg…

Bron: Hilversums Nieuws 14 januari 2015rina en Annelene

HILVERSUM – De start is gemaakt en het fundament is vorig jaar gelegd. Nu is het tijd om vervolgstappen te gaan nemen. Wat buurtinitiatief HeiKracht allemaal van plan is, legt zij woensdag 20 januari uit.

Naast eigen ideeën spuien zijn de initiatiefnemers van HeiKracht nieuwsgierig naar de voorstellen van hun wijkgenoten. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor bewoners van postcodegebied 1215. De wijkagent van Hilversum-Zuid houdt ook een praatje tijdens de bijeenkomst die om 20.00 uur begint in de Bethlehemkerk.

HeiKracht wil de eigen buurt socialer, duurzamer, groener, leuker en fijner maken. Dat doen de deelnemers door activiteiten zoals Burendag, energie besparen en opwekken en eten en zingen met elkaar.

Gemeente Hilversum – de buurtcoördinatoren

1 januari 2016:

De gemeente Hilversum heeft buurtcoördinatoren aangesteld die zich in de wijken  bezighouden met de bewoners om de buurt fijner te maken om in te wonen. Ons buurtinitiatief HeiKRACHT heeft een soortgelijke doelstelling, derhalve werken wij graag samen. Hier vind je twee brochures over de buurtcoördinatoren.

Downloaden (PDF, 1.71MB)

Ute Hoogeveen is de buurtcoördinator van Hilversum Zuid.

Downloaden (PDF, 76KB)

 

30 December – Restaurant 1215

30 December hebben de vrijwilligers van HeiKRACHT voor de derde keer de deuren van Restaurant 1215 geopend. 

Wat was het weer gezellig en lekker.  De gasten hebben zich uitstekend vermaakt en het was weer een feestje voor de smaakpapillen.  Er was overheerlijke lasagne in twee smaken, vegetarisch en niet-vegetarisch.  Caroline had een heerlijk toetje gemaakt, een crumble met speculaaskruiden, appel en abrikozen.  En dat was niet alles, Rina had oliebollen van het goede doel “Pax Kinderhulp”, ook die waren niet te versmaden !

Het was weer een super avond, de volgende avond is op 3 februari, inschrijven kan hier. Kom je ook?

HeiKRACHT egelhuisje in het Nieuws

Bron: Hilversums Nieuws 17 december 2015


HILVERSUM – Voor de tweede keer nam het college van burgemeester en wethouders het egelhok in ontvangst. Dat gebeurde eerst tijdens de raadsvergadering van 18 november. Gisteren was de tweede keer. Nu heeft de egelkast een duurzame lik verf gekregen.

Voor de wekelijkse collegevergadering stonden Jogchum Kooi van buurtinitiatief Heikracht, meesterschilder Michiel Eerenberg en Hans Roos, fractievoorzitter van Hilversum1, in de gang van het raadhuis. De groen geverfde egelkast blonk.

Monumentengroen
De opmerkingen van de collegeleden waren bij het opnieuw zien van het cadeau van Heikracht niet van de lucht. “Die is spectaculair veranderd”, zei burgemeester Pieter Broertjes. “Is dat monumentengroen?  vroeg wethouder Floris Voorink zich af. Eerenberg, naast schilder ook fractiemedewerker van Hilversum1, legde uit dat dit standgroen is.

De binnenkant heeft hij wit gemaakt en er was al hooi ingelegd. Wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok gaf aan dat het hok een plek bij het raadhuis krijgt.

Tijdens de Burendag van zaterdag 26 september heeft HeiKracht negen egelkasten gemaakt. Een daarvan deed zij cadeau aan de gemeente Hilversum. Roos bood tijdens de vergadering in november aan dat Eerenberg het hok zou schilderen. Zo gezegd, zo gedaan.