Categoriearchief: Platform

Bijeenkomst werkgroep communicatie en platform – 17 februari 2016

De werkgroep communicatie en platform zal woensdagavond 17 februari bij elkaar gaan komen om de verdere plannen van de groep vorm te geven. De agenda ziet er als volgt uit:

 • de buurttelefoon
 • LeeftSamen platform
 • website/nieuwsbrief-redactie
 • plannen voor valpreventie

Voor informatie, bel Karel Eigenraam op 0616898113

Verslag 20 januari – Het Vervolg…

23 januari 2016:

Woensdagavond 20 januari hebben we onze tweede informatie avond voor de buurtgenoten georganiseerd.

Resultaten van groepsgesprekken met geïnteresseerde buurtgenoten tijdens de informatie avond op 20 januari 2016.

Hieronder zie je de presentatie die wij hebben gegeven.

Groep sociaal

 1. Wandelclubje: twee mensen hebben zich aangemeld om Anja mee te helpen een wandelclubje op te richten:
 2. Koken voor buurtgenoten
 3. avond klankschaalmeditatie/mindfulness/deelrondes organiseren.
 4. Cursus valpreventie geven.
 5. Taalles geven aan buitenlandse mensen/vluchtelingen.
 6. Idee ervoor te zorgen dat er volgend jaar op oudejaarsdag geen vuilnisbakken meer worden vernield door een soort buurtwacht.
 7. Een soort inloopcafe
 8. Koffie kringen, bij iemand thuis: 5 personen of andere locatie bv de Voleinding http://www.voleinding.nl of Bethlehemkerk
 9. Samen bewegen
 10. Samen dansen, vrij bewegen
 11. Creatieve activiteiten : Rollator ontwikkelen, die niet in de goot rolt. Verder ook aandacht voor trottoir verlagingen in de wijk voor rollator, kinderwagen en rolstoel

Groep Duurzaamheid

 1. Delen/energie: MyWheels contract uitbreiden (verder niet toegelicht)
 2. Twee mensen gesproken die met hun VvE willen kijken naar verduurzaming en zonnepanelen; op Karel Doormanlaan en Oude Loosdrechtseweg/Zonnehoek . Dit bouwt voort op initiatieven/pogingen/vragen die al eerder zijn gesteld,
 3. Binnen HilverZon zijn VvE’s aandachtspunt. Binnenkort houden we thema-avond waarin we met VvE’s willen kijken hoe we zo goed mogelijk ondersteuning kunnen bieden. Dat is in eerste instantie op stedelijk niveau; als er veel animo in Heibuurt blijkt, kan dit ook op buurtniveau.

Groep Communicatie/platform

 1. Iemand is journalist en wil redactioneel werk doen, idee: scholen interviewen en in nieuwsbrief zetten.
 2. Iets met netwerkversterking en website valpreventie.
 3. Mieke Bakker stond geïnteresseerden te woord over Leeft samen.

Agenda volgende bijeenkomst voor de groep Communicatie:

 1. Leeft Samen
 2. Klussen
 3. Uitbouwen
 4. Zoveel mogelijk mensen er op krijgen
 5. Redactie
 6. Werven leden
 7. Schrijven
  1. Onderwerpen
  2. Overleg met Stephan
 8. Netwerkversterking
 9. Website valpreventie
 10. Buurttelefoon
 11. Hardware of doorschakelen
 12. Uitbouwen kring
 13. Sociale kaart
 14. Doorgeven berichten via LeeftSamen

Jeugd

 1. Crossveldje, eventueel laten onderhouden door de Tomingroep
 2. Nodig 1216 ook uit, potentieel jeugd (briefje werd alleen op de tafel geplakt, weet niet door wie)
 3. Buurthuis
 4. Speeltuin
 5. gymtoestellen
 6. bankjes
 7. picknicktafels
 8. Groente/bloementuin samen met jeugd onderhouden.
 9. Bijles/huiswerkclub.
 10. Inventariseren wat er leeft onder de jeugd.

Ruimtelijke ordering en Groen

 1. Urban Farming benaderen? Moestuinieren? Moestuin samen met Urban Farming (op Diependaalselaan)
 2. Plukbos; fruitbomen, noten, bessen.
 3. Bewonersvereniging “Zuidererf” > zuidererf.nl / bestuur@zuidererf.nl . Dit jaar 40-jarig bestaan. Zij doen al jaren aan het ‘verleuken’ van boomspiegels met plantmateriaal van een bedrijf in hun buurt. Is jaarlijks wederkerende actie.
 4. Buurttuin? . Bosdift plantsoen
 5. Rollator parcour / Routes rondom Zuiderheide.
 6. 3e veldje Neuweg > Relatief veel ouderen, weinig kinderen. Veel draagvlak voor iets leukers bv Bankje. Wie doet het?
 7. “Ik zie veel mensen hun tuin betegelen voor gemak. Is het niet leuk een folder te maken waar de voordelen van groen worden   genoemd van    regenopvang, opwarming, beestjes?”
 8. Laagdrempelige / sympatieke actie tav parkeerproblemen cq auto’s op de stoep.
 9. Hondepoep aanpakken
 10. Ruimte voor spelende kinderen
 11. Groenlezing en we kennen waarschijnlijk wel iemand die dat wil verzorgen.

Gemeente Hilversum – de buurtcoördinatoren

1 januari 2016:

De gemeente Hilversum heeft buurtcoördinatoren aangesteld die zich in de wijken  bezighouden met de bewoners om de buurt fijner te maken om in te wonen. Ons buurtinitiatief HeiKRACHT heeft een soortgelijke doelstelling, derhalve werken wij graag samen. Hier vind je twee brochures over de buurtcoördinatoren.

Downloaden (PDF, 1.71MB)

Ute Hoogeveen is de buurtcoördinator van Hilversum Zuid.

Downloaden (PDF, 76KB)

 

Verslag startavond 15 april 2015 – Platform

Werkgroep – Onderwerp Samenwerken – Platform
Naam woordvoerder Karel Eigenraam – Adri Goossens
Aantekeningen door Karel Eigenraam

 

 1. Welke ideeën heeft de groep
 • Digitale platform vormgeven
 • Klusplatform vormgeven

 

 1. Wat zijn de vervolgafspraken

 

 1. Wie willen er meedoen de vervolgafspraken verder vorm te geven

 

 1. Wanneer komen jullie weer bij elkaar ?
 • Nog geen afspraak gemaakt

 

 1. Heb je nog iets nodig van de initiatiefnemers van HeiKRACHT ? Wat ?

 

Wij nemen contact met jullie op, we willen de band graag warmhouden. Dit doen we in ieder geval met email naar de mensen die in vraag 3 hun naam hebben opgegeven. Uiteraard zullen we ook communiceren via de website en andere media.

 

 

Werkgroep – Onderwerp Samenwerken – Platform

 

Deelnemers (naam) (indien spelfout, graag doorgeven)

1 Adri Goossens 2 Lineke Braspenning
3 Wijnand Klaver 4 Constance van der Poll
5 Anneke van den Berg 6 Karel Eigenraam
7 Charlotte vd Bergh 8 Wim van den Brink
9 Marjan Sluiter

 

Suggesties startavond 15 april 2015 – Platform

Een verslag van de avond vindt u op < HeiKRACHT verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van HeiKRACHT in de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 5 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

 1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
 2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
 3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van HeiKRACHT voor contact-gegevens van een groep (email = info@heikracht.nl).
 4. Mocht iemand in Hilversum Zuid initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij HeiKRACHT en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
 5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeën.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 9: Samenwerken / Platform

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media

Suggesties startavond 15 april 2015

Een verslag van de avond vindt u op < HeiKRACHT verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van HeiKRACHT in de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 5 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

 1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
 2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
 3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van HeiKRACHT voor contact-gegevens van een groep (email = info@heikracht.nl).
 4. Mocht iemand in Hilversum Zuid initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij HeiKRACHT en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
 5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeën.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 1: Jeugd

meer hangplekken
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet
kindvriendelijke straten
huiswerkbegeleiding

Thema 2: Zorg

kookproject
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
buurt blijven wonen voor ouderen
transitiemanager dichter bij de wijk

Thema 3: Sport en Spel

muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet

Thema 4: Groene wijk

moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
schoonhouden stoepen
plantjes om de bomen
egelhuisjes
hondenpoepafvalbakjes bij plantsoenen
bijvriendelijke bomen en groen

Thema 5: Duurzaamheid

zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
voorlichting over energie
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
gescheiden inzameling respecteren

Thema 6: Delen / Sociaal / Cultuur

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
meer kletsbankjes
eetgroepen
kledingruilbeurs
buurtwandeling met gids
wijkkroeg
buurtplein/muziektent
wijkorkest
de wijk een dorp
theater/toneelgroep
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
overhangend groen verwijderen
elkaar groeten op straat
samenwerken met andere wijken, meer buurtinitiatieven
wedstrijd kerstverlichting
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media
integratie bevorderen
Betlehemkerk levensbeschouwelijk centrum
participatiekoor
oud/nieuw vandalisme
geen hondenpoep
hondenpoepopruimdagen
30 km zones respecteren

Thema 7: Economie / Sociaal

klusjesplatform
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
voorlichting over energie
demografisch overzicht
geld structurele ondersteuning nieuwe initiatieven
buurt blijven wonen voor ouderen

Thema 8: Ruimtelijke ordening

meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
stoepen verbeteren
oud/nieuw vandalisme
watertappunten
speelplaatsen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
kindvriendelijke straten
onderhoud riool
geen hondenpoep

Thema 9: Samenwerken / Platform

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media

HeiKRACHT van start

We kijken terug op een bijzonder succesvolle eerste bijeenkomst van HeiKRACHT in onze buurt. Hieronder treft u een verslag aan van de avond, inclusief bijlage waarin alle aangedragen verbeterideeën staan. De uitwerkingen van de discussies van de themagroepen vindt u op onze site: resultaten-werkgroepen.

Het algemene verslag en de bijlages staan inmiddels ook al op onze site, www.heikracht.nl.

Als vervolgstap gaan we in mei met het kernteam en met de ’trekkers’ van de 5 themagroepen om tafel zitten om met elkaar te bespreken hoe verdere invulling gegeven kan worden aan deze avond; hopelijk is dat even enthousiast en succesvol en gaan de themagroepen daarna ook verder met het ontwikkelen van verbeterplannen, zodat we die ook in actie kunnen gaan omzetten.

Hartelijk dank aan iedereen die zo actief heeft meegedaan en aan de Bethlehemkerk voor de hartelijke gastvrijheid die we hebben mogen ervaren.   Ook dank aan gemeente Hilversum voor het faciliteren van de avond.

Indien u in een werkgroep heeft gezeten en in het betreffende bijgaande document aanpassingen wenst kunt u deze mailen naar info@heikracht.nl. Deze documenten zullen wij ook op de website gaan plaatsen.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde

Verslag buurtbijeenkomst HeiKRACHT

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

In navolging van vergelijkbare initiatieven in de Meent en in Hilversum Oost, is op 15 april 2015 een buurtbijeenkomst gehouden in de Heigalerijbuurt. Idee en bedoeling is met bewoners actief te werken aan een gezelligere, socialere, duurzamere en leefbaardere buurt. Alles wat je zelf kunt verbeteren is ten slotte een stap vooruit, en je bent niet afhankelijk van anderen om dat te regelen.

En wat is dan de Heibuurt? Die is niet vast begrensd, zoals bijvoorbeeld de Meent, maar hebben we zelf ingekaderd; en wel als het gebied tussen Loosdrechtseweg en Bosdrift en tussen Taludweg en Kolhornse weg. Maar iedereen die zich Heibuurter voelt was en is welkom!

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van HeiKRACHT in gesprek

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van
HeiKRACHT in gesprek

De bijeenkomst is voorbereid door een kleine kerngroep van 4 bewoners en Aernoud Olde van Hilversum Verbonden, die samen een programma hebben gemaakt en alle buurtbewoners door middel van een flyer hebben opgeroepen in dit proces mee te denken en liefst ook mee te werken. En dat is zeker goed gelukt. Op de bijeenkomst in de Bethlehemkerk waren 90 mensen, een zeer goede opkomst voor een eerste keer. Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om op een kaartje aan te geven waar ze wonen; daarmee hebben we een goed beeld van de spreiding van de aanwezigen over de wijk gekregen (zie foto). Het bleek daarbij dat er uit alle delen van de wijk mensen waren, en er dus een evenwichtige spreiding was.

En niet alleen het aantal en de spreiding waren goed, maar ook de bijdragen. In de eerste ronde zijn, na een korte inleiding door één van de initiatiefnemers, onder leiding van Stephan van Reisen 50 minuten lang door vrijwel alle aanwezigen tips en suggesties ingebracht die men ervaart als verbetering. Voorbeelden zijn onder meer beter bijhouden van tuinen, meer ruimte voor doorgang op de stoepen, jongeren en ouderen ondersteunen, samen eten, een café in de buurt, sport-en-spelmiddagen, uitwisseling van spullen en diensten, samen zonne-energie opwekken en nog veel meer. In totaal zijn 8 flappen met bij elkaar zo’n 120 suggesties volgeschreven. Dat is in zo’n eerste ronde natuurlijk rijp en groen door elkaar, maar dat is ook juist de bedoeling.

In de pauze is die lijst vervolgens gerubriceerd in 9 samenhangende thema’s (zie bijlage). Vervolgens is aan alle aanwezigen gevraagd actief mee te denken over het thema dat hen het nauwst aan het hart ligt en waar ze ‘iets mee hebben’. Dit bleek niet voor alle thema’s te lukken, maar wel voor 5 ervan: duurzaamheid, jeugd, platform voor uitwisseling, delen van zaken en diensten en ruimtelijke ordening. De overige thema’s zijn daar zoveel mogelijk bij ingeschoven.

In deze groepen, van steeds zo’n 6 tot 12 personen, is besproken welke prioriteiten er daarbinnen werden gezien en welke ideeën er leven om daar concreet iets mee te bereiken. En natuurlijk wie erbij betrokken wil zijn en er echt aan wil bijdragen om plannen uit te werken en te realiseren. De buurtkracht zit ten slotte in de buurt zelf, bij de bewoners. Deze vijf groepen gingen actief aan de slag en konden in een korte afsluitende ronde alle vijf een concrete actieagenda melden, verwoord door de ‘trekkers’ van die thema’s. Dit zijn buurtbewoners die zich ook met de verdere uitwerking van de thema’s willen gaan bezighouden.

Concrete winst van deze vruchtbare avond is dus:

* een grote groep buurtbewoners die heeft meegedacht en meegepraat over een breed scala aan mogelijke verbeteringen in de wijk;

* een eerste verkenning van wat er aan mogelijke verbeteringen denkbaar is op vijf belangrijke thema’s;

* een bredere groep mensen die hier actief aan wil gaan meedoen, naast de al bestaande initiatiefnemers.

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Als vervolg gaan we nu als eerste alle suggesties en verbetertips ordenen en rapporteren aan de thema-teams. We gaan ook met de trekkers per thema snel om tafel om te bespreken op welke wijze de teams verder geholpen kunnen worden. Bij sommige groepen, zoals bij duurzaamheid, ligt er al een redelijk uitgewerkt idee over vervolgstappen, die de groep verder gaat uitwerken en communiceren aan de buurt.

Denk aan gezamenlijke energiebesparingsacties, lokale opwekking van zonne-energie (er zijn al plannen in ontwikkeling voor zo’n installatie op de Bethlehemkerk) en ondersteuning van VvE’s op dit vlak. Jeroen Pool gaat dit als kernteamlid samen met de teamleden verder ontwikkelen. Voor de andere thema’s hopen we zo ook tot concrete stappen te komen.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle avond, die niet tot een eenmalige oprisping beperkt zal blijven, maar een eerste goede stap is in een proces van actieve invulling van onze rol als buurt om de eigen leef- en werkomgeving te optimaliseren.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde

 

 

 

HeiKRACHT gaat van start !

Beste buurtbewoner,

Graag informeren wij u over een buurtinitiatief in Hilversum Zuid, en nodigen wij u uit voor een bijeenkomst hierover. Leest u verder !?

Waar gaat dit over?HeiKRACHT buurtplaatje 1

Nederland bruist. De tijdgeest verandert. Op steeds meer plaatsen bloeien burgerinitiatieven op. Onze wijk kan daarbij niet achterblijven, toch? Wat is er leuker dan te wonen in een wijk waar we er met en voor elkaar zijn? In Hilversum zijn we hierdoor ook aangestoken en zijn er inmiddels diverse initiatieven en wijken die zichzelf aan het organiseren zijn.

HeiKRACHT buurtplaatje 2Een aantal bewoners in de omgeving Taludweg, Loosdrechtseweg, Kolhornseweg, Bosdrift pakken de handschoen op en nodigen u uit hetzelfde te doen. We doen dit onder de naam “HeiKRACHT”

Hoe verder?

We organiseren een bijeenkomst in de Bethlehemkerk op de hoek van de Bethlehemkerk plaatje 1Diependaalselaan en de Loosdrechtseweg. Tijdens deze bijeenkomst willen we met u ideeën ontwikkelen over wat wij in onze wijk zouden kunnen doen om de wijk beter, leuker, mooier, gezelliger en duurzamer te maken. Zo kunnen we de bewoners ook met elkaar in contact brengen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 april. We starten om 20:00, vanaf 19:45 bent u welkom.

Agenda voor 15 april

19:45 Ontvangst met koffie en thee
20:00 Introductie van de avond
20:05 Gezamenlijk ideeën ontwikkelen
21:00 Pauze en ideeën samenvatten en groeperen
21:15 In groepen praten
22:00 Volgende stappen per groep
22:15 Napraten – onder genot van borrel van Gemeente Hilversum

Komt u ook ? Ontmoet uw buurtgenoten, denk mee, een leuke avond met uw buurtgenoten, dat is wat wij u aanbieden ! Heeft u vervoer nodig naar de Bethlehemkerk, laat het weten aan Jogchum Kooi, tel. 06-48691045.

HeiKRACHT wordt op dit moment gevormd door: Stephan van Reisen, Jogchum Kooi, Annelene Ammerlaan en Jeroen Pool

HeiKRACHT werkt volgens de methode van ‘Meentkracht’ en ‘Seinkracht’, reeds succesvolle bewoners-initiatieven uit Hilversum. Deze initiatieven worden ondersteund door Hilversum Verbonden. Meer weten over Hilversum Verbonden? www.hilversumverbonden.nl

Volg ons op Twitter : @HeiKRACHT