Categoriearchief: Duurzaamheid

Energiecoöperatie in Hilversum!

Er komt een duurzame energiecoöperatie in Hilversum! Kom 1 september meepraten over de richting van deze coöperatie, verderop in dit bericht kan je hier meer over lezen.

_MG_1228_02De coöperatie gaat bijdragen aan verduurzaming van het energiegebruik en energiebesparing met en voor bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven door middel van het plaatsen van zonnepanelen op grote platte daken in onze gemeente. Hier kan jij ook van mee profiteren. We gaan dit doen met steun van en in samenwerking met de gemeente Hilversum. Ons motto: duurzame energie voor heel Hilversum!

We maken nu de plannen en we willen per 1 november starten. Maar  we willen de energiecoöperatie graag van en voor alle Hilversummers laten zijn. Dus nodigen we je graag uit om een avond mee te denken en mee te bouwen, zodat het ook jouw energiecoöperatie wordt.

Datum, tijd en locatie: 1 september 2015, 19.30-22.30 in Good2Connect (bij NS Hilversum, oostzijde, Noorderweg 2).

Als je meer wilt weten over wat deze coöperatie gaat inhouden, hebben wij een een uitgebreide toelichting en een programma.

Kom je ook? Meldt je dan even via jeroen@heikracht.nl

Energieavond Heibuurt (postcode 1215) op 14 oktober

In het najaar organiseren we, samen met de gemeente en met HOOM een actie rond duurzaamheid in de wijk. Deze is erop gericht om met bewoners te komen tot zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen en/of de installatie van zonnepanelen om zo zelf groene stroom op te wekken. De start van deze actie is op 14 oktober 2015 in de Bethlehemkerk, waar een uitgebreide voorlichting wordt gegeven over de actie, de besparingsmogelijkheden, de kosten en de terugverdientijden. Ons motto is hierbij: geld verdienen met energie besparen.

Vragenlijst HOOM

We baseren ons bij de actie graag op de situatie in onze wijk en kunnen hierbij uw tips goed gebruiken. Daarom nodigen we u alvast uit om een korte vragenlijst in te vullen over uw woonsituatie en energiegebruik. We gebruiken de gegevens om een algemeen beeld van de wijk te krijgen, qua type huizen en qua stand van zaken met besparingsmaatregelen en zonnepanelen op dit moment. En om een aantal voorbeeldhuizen te selecteren waar we verdere analyses maken van energiegebruik en potentieel voor besparingsmaatregelen. Deze informatie (wijkbeeld en voorbeelden) presenteren we op 14 oktober.

Onder de eerste deelnemers die deze vragenlijst invullen verloten we een WakaWaka lamp. Dit is een leuk lampje dat werkt op zonne-energie. En voor elke verkochte lamp in ‘het Westen’, wordt er een WakaWaka aan mensen in nood gegeven (kijk voor meer informatie op de website van WakaWaka).

Belangrijk om te weten: We geven in geen geval persoonlijke informatie van dit onderzoek door aan derden. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 8 minuten.

Alvast bedankt voor uw medewerking! En graag tot ziens op 14 oktober!

Hilversum Zuid aan de slag met Duurzaamheid !

Buurtinitiatief Heikracht, Hilversum Verbonden, de gemeente Hilversum en Hoom gaan samen aan de slag om de Hei-buurt in Hilversum Zuid te verduurzamen._MG_1315_38

Hoe doen we dat? Door bewoners van deze wijk inzicht te bieden in de mogelijkheden om energie te besparen en/of zelfs op te wekken in de eigen woning. Hiervoor organiseren we in het najaar een collectieve actie, zodat we met elkaar de daadwerkelijke stappen kunnen zetten naar een duurzame toekomst.

We baseren ons daarbij graag op de situatie in de wijk en kunnen hierbij uw tips goed gebruiken. Daarom nodigen we u graag uit om een vragenlijst in te vullen. Onder de eerste deelnemers die deze vragenlijst snel invullen, verloten we een WakaWaka light. Op naar energiezuinig wonen in Hilversum Zuid!

Verslag startavond 15 april 2015 – Duurzaamheid

Werkgroep – Onderwerp Duurzaamheid
Naam woordvoerder Carien van Rappard
Aantekeningen door Carien van Rappard

 

 1. Welke ideeën heeft de groep
 • Spouwmuur isolatie
 • Vloer isolatie
 • Dak isolatie
 • Zonnepanelen
 • HR Ketel
 • Met buurt afspraken maken – kwantumkorting
 • Platte daken van openbare gebouwen vol leggen met zonnepanelen
 • Energie coöperatie
 • Informeren bij buren wat ze willen
 • Voorbeeldhuis, informatie
 • VVE’s aanspreken : Karel doormanlaan (Adela), Moerbeilaan (Jolanda Boon), Corn. Evertsen (Jaap)
 • Uitleg zonnepanelen via NuZon – Martin Zieleman

 

 1. Wat zijn de vervolgafspraken
 • Jeroen VVE (vanuit HeiKRACHT)
 • Gemeente : voorlichtingsavond voor VVE’s

 

 1. Wie willen er meedoen de vervolgafspraken verder vorm te geven
 • Jeroen
 • Carien

 

 1. Wanneer komen jullie weer bij elkaar ?
 • Via mail worden afspraken gemaakt

 

 1. Heb je nog iets nodig van de initiatiefnemers van HeiKRACHT ? Wat ?
 • Informatie – Voorlichting

 

Wij nemen contact met jullie op, we willen de band graag warmhouden. Dit doen we in ieder geval met email naar de mensen die in vraag 3 hun naam hebben opgegeven. Uiteraard zullen we ook communiceren via de website en andere media.

 

 

Werkgroep – Onderwerp Duurzaamheid

 

Deelnemers (naam) (indien spelfout, graag doorgeven)

1 Carien van Rappard 2 Carien van Rappard – Lijkles
3 Jaap van As 4 Adela Burger
5 Greet van der Maal 6 Jogchum Kooi
7 Kees Schipper 8 Jolande Boon
9 Wilco Planje 10 Jeroen Pool
11 Wilma van Maurik

 

Suggesties startavond 15 april 2015 – Duurzaamheid

Een verslag van de avond vindt u op < HeiKRACHT verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van HeiKRACHT in de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 5 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

 1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
 2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
 3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van HeiKRACHT voor contact-gegevens van een groep (email = info@heikracht.nl).
 4. Mocht iemand in Hilversum Zuid initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij HeiKRACHT en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
 5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeën.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 5: Duurzaamheid

zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
voorlichting over energie
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
gescheiden inzameling respecteren

Suggesties startavond 15 april 2015

Een verslag van de avond vindt u op < HeiKRACHT verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van HeiKRACHT in de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 5 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

 1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
 2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
 3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van HeiKRACHT voor contact-gegevens van een groep (email = info@heikracht.nl).
 4. Mocht iemand in Hilversum Zuid initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij HeiKRACHT en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
 5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeën.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 1: Jeugd

meer hangplekken
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet
kindvriendelijke straten
huiswerkbegeleiding

Thema 2: Zorg

kookproject
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
buurt blijven wonen voor ouderen
transitiemanager dichter bij de wijk

Thema 3: Sport en Spel

muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
speelplaatsen
gebruik activiteiten zoutkeet

Thema 4: Groene wijk

moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
schoonhouden stoepen
plantjes om de bomen
egelhuisjes
hondenpoepafvalbakjes bij plantsoenen
bijvriendelijke bomen en groen

Thema 5: Duurzaamheid

zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
voorlichting over energie
watertappunten
ringen om lantaarnpalen voor plastic afval
gescheiden inzameling respecteren

Thema 6: Delen / Sociaal / Cultuur

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
weggeefkasten, zwerfboeken
moestuinen
tuinier/balkonwedstrijd
muziek voor/door jeugd
kinderdisco
sportdag
oefenruimte muzikanten; in de kerk?
soos voor oud en jong
behoeftes jongeren in kaart brengen
jong helpt oud bij social media/computers
lezingen in bejaardenhuis
aandacht voor ouderen die aan huis gebonden zijn
soepje brengen ouderen
spelletje met ouderen
uitstapjes met ouderen
exposities wijkkunstenaars ouderen
belcirkel activiteiten
behoeftes ouderen in kaart brengen
kinderknutselmiddagen
jeugd betrekken bij dit soort HeiKRACHT activiteiten
media voor jeugd
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
meer kletsbankjes
eetgroepen
kledingruilbeurs
buurtwandeling met gids
wijkkroeg
buurtplein/muziektent
wijkorkest
de wijk een dorp
theater/toneelgroep
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
overhangend groen verwijderen
elkaar groeten op straat
samenwerken met andere wijken, meer buurtinitiatieven
wedstrijd kerstverlichting
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media
integratie bevorderen
Betlehemkerk levensbeschouwelijk centrum
participatiekoor
oud/nieuw vandalisme
geen hondenpoep
hondenpoepopruimdagen
30 km zones respecteren

Thema 7: Economie / Sociaal

klusjesplatform
zonnepanelen op openbare gebouwen voor buurtbewoners
repaircafé in de wijk
werk uitbesteden aan daklozenprojecten Stichting Pakaan
stimuleren gooise gulden
samenwerkplekken voor zzp’ers
voorlichting over energie
demografisch overzicht
geld structurele ondersteuning nieuwe initiatieven
buurt blijven wonen voor ouderen

Thema 8: Ruimtelijke ordening

meer hangplekken
niet parkeren op stoep ivm rollators
tuinen
onderhoud plantsoenen
prullenbakken openbare ruimte
verkeersluw maken Diependaalselaan
minder vrachtwagens Diependaalselaan
zuiderheide vernieuwd; primair beschikbaar voor   ouderen
stoepen verbeteren
oud/nieuw vandalisme
watertappunten
speelplaatsen
bejaardentehuizen: bankjes, speeltoestellen, vogelkooien
kindvriendelijke straten
onderhoud riool
geen hondenpoep

Thema 9: Samenwerken / Platform

klusjesplatform
kookproject
forum onderhoudsklussen gezamenlijk aanbesteden
samenwerking tussen vve’s
meer deelnemers Burgernet
digitaal platform woon/werkruimteverhuur
autodelen
delen grote spullen/gereedschap
jongeren betrekken bij website
buurt/straatfeesten
verenigingsleven: communicatie erover
platform reizen/ervaringen uitwisselen
wijk facebook pagina
website heikracht
whats app groepen
voorlichtingsavond social media

HeiKRACHT van start

We kijken terug op een bijzonder succesvolle eerste bijeenkomst van HeiKRACHT in onze buurt. Hieronder treft u een verslag aan van de avond, inclusief bijlage waarin alle aangedragen verbeterideeën staan. De uitwerkingen van de discussies van de themagroepen vindt u op onze site: resultaten-werkgroepen.

Het algemene verslag en de bijlages staan inmiddels ook al op onze site, www.heikracht.nl.

Als vervolgstap gaan we in mei met het kernteam en met de ’trekkers’ van de 5 themagroepen om tafel zitten om met elkaar te bespreken hoe verdere invulling gegeven kan worden aan deze avond; hopelijk is dat even enthousiast en succesvol en gaan de themagroepen daarna ook verder met het ontwikkelen van verbeterplannen, zodat we die ook in actie kunnen gaan omzetten.

Hartelijk dank aan iedereen die zo actief heeft meegedaan en aan de Bethlehemkerk voor de hartelijke gastvrijheid die we hebben mogen ervaren.   Ook dank aan gemeente Hilversum voor het faciliteren van de avond.

Indien u in een werkgroep heeft gezeten en in het betreffende bijgaande document aanpassingen wenst kunt u deze mailen naar info@heikracht.nl. Deze documenten zullen wij ook op de website gaan plaatsen.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde

Verslag buurtbijeenkomst HeiKRACHT

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

Afbeelding 1: Speldenkaart 1215 wijk

In navolging van vergelijkbare initiatieven in de Meent en in Hilversum Oost, is op 15 april 2015 een buurtbijeenkomst gehouden in de Heigalerijbuurt. Idee en bedoeling is met bewoners actief te werken aan een gezelligere, socialere, duurzamere en leefbaardere buurt. Alles wat je zelf kunt verbeteren is ten slotte een stap vooruit, en je bent niet afhankelijk van anderen om dat te regelen.

En wat is dan de Heibuurt? Die is niet vast begrensd, zoals bijvoorbeeld de Meent, maar hebben we zelf ingekaderd; en wel als het gebied tussen Loosdrechtseweg en Bosdrift en tussen Taludweg en Kolhornse weg. Maar iedereen die zich Heibuurter voelt was en is welkom!

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van HeiKRACHT in gesprek

Afbeelding 2: Stephan van Reisen van
HeiKRACHT in gesprek

De bijeenkomst is voorbereid door een kleine kerngroep van 4 bewoners en Aernoud Olde van Hilversum Verbonden, die samen een programma hebben gemaakt en alle buurtbewoners door middel van een flyer hebben opgeroepen in dit proces mee te denken en liefst ook mee te werken. En dat is zeker goed gelukt. Op de bijeenkomst in de Bethlehemkerk waren 90 mensen, een zeer goede opkomst voor een eerste keer. Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om op een kaartje aan te geven waar ze wonen; daarmee hebben we een goed beeld van de spreiding van de aanwezigen over de wijk gekregen (zie foto). Het bleek daarbij dat er uit alle delen van de wijk mensen waren, en er dus een evenwichtige spreiding was.

En niet alleen het aantal en de spreiding waren goed, maar ook de bijdragen. In de eerste ronde zijn, na een korte inleiding door één van de initiatiefnemers, onder leiding van Stephan van Reisen 50 minuten lang door vrijwel alle aanwezigen tips en suggesties ingebracht die men ervaart als verbetering. Voorbeelden zijn onder meer beter bijhouden van tuinen, meer ruimte voor doorgang op de stoepen, jongeren en ouderen ondersteunen, samen eten, een café in de buurt, sport-en-spelmiddagen, uitwisseling van spullen en diensten, samen zonne-energie opwekken en nog veel meer. In totaal zijn 8 flappen met bij elkaar zo’n 120 suggesties volgeschreven. Dat is in zo’n eerste ronde natuurlijk rijp en groen door elkaar, maar dat is ook juist de bedoeling.

In de pauze is die lijst vervolgens gerubriceerd in 9 samenhangende thema’s (zie bijlage). Vervolgens is aan alle aanwezigen gevraagd actief mee te denken over het thema dat hen het nauwst aan het hart ligt en waar ze ‘iets mee hebben’. Dit bleek niet voor alle thema’s te lukken, maar wel voor 5 ervan: duurzaamheid, jeugd, platform voor uitwisseling, delen van zaken en diensten en ruimtelijke ordening. De overige thema’s zijn daar zoveel mogelijk bij ingeschoven.

In deze groepen, van steeds zo’n 6 tot 12 personen, is besproken welke prioriteiten er daarbinnen werden gezien en welke ideeën er leven om daar concreet iets mee te bereiken. En natuurlijk wie erbij betrokken wil zijn en er echt aan wil bijdragen om plannen uit te werken en te realiseren. De buurtkracht zit ten slotte in de buurt zelf, bij de bewoners. Deze vijf groepen gingen actief aan de slag en konden in een korte afsluitende ronde alle vijf een concrete actieagenda melden, verwoord door de ‘trekkers’ van die thema’s. Dit zijn buurtbewoners die zich ook met de verdere uitwerking van de thema’s willen gaan bezighouden.

Concrete winst van deze vruchtbare avond is dus:

* een grote groep buurtbewoners die heeft meegedacht en meegepraat over een breed scala aan mogelijke verbeteringen in de wijk;

* een eerste verkenning van wat er aan mogelijke verbeteringen denkbaar is op vijf belangrijke thema’s;

* een bredere groep mensen die hier actief aan wil gaan meedoen, naast de al bestaande initiatiefnemers.

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Afbeelding 3: Themagroep in discussie

Als vervolg gaan we nu als eerste alle suggesties en verbetertips ordenen en rapporteren aan de thema-teams. We gaan ook met de trekkers per thema snel om tafel om te bespreken op welke wijze de teams verder geholpen kunnen worden. Bij sommige groepen, zoals bij duurzaamheid, ligt er al een redelijk uitgewerkt idee over vervolgstappen, die de groep verder gaat uitwerken en communiceren aan de buurt.

Denk aan gezamenlijke energiebesparingsacties, lokale opwekking van zonne-energie (er zijn al plannen in ontwikkeling voor zo’n installatie op de Bethlehemkerk) en ondersteuning van VvE’s op dit vlak. Jeroen Pool gaat dit als kernteamlid samen met de teamleden verder ontwikkelen. Voor de andere thema’s hopen we zo ook tot concrete stappen te komen.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle avond, die niet tot een eenmalige oprisping beperkt zal blijven, maar een eerste goede stap is in een proces van actieve invulling van onze rol als buurt om de eigen leef- en werkomgeving te optimaliseren.

het HeiKRACHT team:

Stephan van Reisen, Annelene Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool,

en namens Hilversum Verbonden Aernoud Olde

 

 

 

HeiKRACHT gaat van start !

Beste buurtbewoner,

Graag informeren wij u over een buurtinitiatief in Hilversum Zuid, en nodigen wij u uit voor een bijeenkomst hierover. Leest u verder !?

Waar gaat dit over?HeiKRACHT buurtplaatje 1

Nederland bruist. De tijdgeest verandert. Op steeds meer plaatsen bloeien burgerinitiatieven op. Onze wijk kan daarbij niet achterblijven, toch? Wat is er leuker dan te wonen in een wijk waar we er met en voor elkaar zijn? In Hilversum zijn we hierdoor ook aangestoken en zijn er inmiddels diverse initiatieven en wijken die zichzelf aan het organiseren zijn.

HeiKRACHT buurtplaatje 2Een aantal bewoners in de omgeving Taludweg, Loosdrechtseweg, Kolhornseweg, Bosdrift pakken de handschoen op en nodigen u uit hetzelfde te doen. We doen dit onder de naam “HeiKRACHT”

Hoe verder?

We organiseren een bijeenkomst in de Bethlehemkerk op de hoek van de Bethlehemkerk plaatje 1Diependaalselaan en de Loosdrechtseweg. Tijdens deze bijeenkomst willen we met u ideeën ontwikkelen over wat wij in onze wijk zouden kunnen doen om de wijk beter, leuker, mooier, gezelliger en duurzamer te maken. Zo kunnen we de bewoners ook met elkaar in contact brengen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 april. We starten om 20:00, vanaf 19:45 bent u welkom.

Agenda voor 15 april

19:45 Ontvangst met koffie en thee
20:00 Introductie van de avond
20:05 Gezamenlijk ideeën ontwikkelen
21:00 Pauze en ideeën samenvatten en groeperen
21:15 In groepen praten
22:00 Volgende stappen per groep
22:15 Napraten – onder genot van borrel van Gemeente Hilversum

Komt u ook ? Ontmoet uw buurtgenoten, denk mee, een leuke avond met uw buurtgenoten, dat is wat wij u aanbieden ! Heeft u vervoer nodig naar de Bethlehemkerk, laat het weten aan Jogchum Kooi, tel. 06-48691045.

HeiKRACHT wordt op dit moment gevormd door: Stephan van Reisen, Jogchum Kooi, Annelene Ammerlaan en Jeroen Pool

HeiKRACHT werkt volgens de methode van ‘Meentkracht’ en ‘Seinkracht’, reeds succesvolle bewoners-initiatieven uit Hilversum. Deze initiatieven worden ondersteund door Hilversum Verbonden. Meer weten over Hilversum Verbonden? www.hilversumverbonden.nl

Volg ons op Twitter : @HeiKRACHT